Den české státnosti

Den české státnosti

V roce 2008 si připomínáme 90 let od vzniku samostatného československého státu, ale také další „osmičková“ výročí: Mnichov 1938, Únor 1948, Pražské jaro 1968. To, že přes mnohá úskalí, kterým náš stát čelil v uplynulých desetiletích, vzpomínáme uvedené události ve svobodném demokratickém státě, vnímá předseda vlády České republiky Mirek Topolánek nejen jako důvod k oslavám, ale jako výzvu pro budoucnost. Je si vědom významu, jaký český národ přikládá své minulosti a jak s ohledem na ni citlivě hodnotí současné dění.

Úvodní slovo premiéra M. Topolánka

Státní hymna nás provází po celou dobu naší moderní státnosti. Je natolik samozřejmým symbolem národní identity a existence, že se nezměnila dokonce ani za totalitního režimu – takový respekt má prostá píseň „Kde domov můj“? u Čechů, Moravanů i Slezanů. Je proto jen přirozené, že v roce, kdy slavíme devadesát let od založení Československa, si připomínáme i historii státní hymny. Mimo jiné touto publikací. Je mi ctí, že jsem při této příležitosti mohl dát popud k novému natočení státní hymny. Nahrávky vznikly pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a mají vysokou uměleckou úroveň. Věřím, že to posluchači ocení tak jako já. Při poslechu státní hymny zapomínáme na bariéry a rozdíly, které jsou mezi námi, a uvědomujeme si, že máme společnou historii, hodnoty, národní zájmy – a také společnou odpovědnost za zemi, která je „zemský ráj to napohled“.

Mirek Topolánek